Програма залучення місцевих громад, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інших зацікавлених осіб до планування ведення лісогосподарської діяльності ДП “Ужгородське ЛГ”

Порядок оцінки соціального, економічного, екологічного та культурного впливу господарської діяльності ДП “Ужгородське ЛГ”
17.07.2016
Оголошення
17.07.2016
Показати всі

Програма залучення місцевих громад, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та інших зацікавлених осіб до планування ведення лісогосподарської діяльності ДП “Ужгородське ЛГ”

 

 Паспорт програми

 1. Ініціатор розроблення програми:

Державне підприємство “Ужгородське лісове господарство”

 1. Розробник програми: відділ лісового господарства ДП “Ужгородське ЛГ”.
 2. Відповідальний виконавець провідний інженер з лісокористування ДП “Ужгородське ЛГ” Нападій Євген Євгенович.
 3. Учасники програми: сільські ради, Середнянська селищна рада, місцеві громади, громадські організації та їх місцеві осередки, інші зацікавлені особи.
 4. Термін виконання програми: 2016 рік

 

І. Загальні положення.

Лісова площа ДП “Ужгородський лісгосп” становить 17,2 тис. га. в тому числі земель вкритих лісовою рослинністю – 17,0 тис га. Загальна лісистість в Ужгородському районі становить 25%.

Проектом організації та розвитку лісового господарства передбачено проведення ряду лісогосподарських заходів:

 • рубки головного користування;
 • рубки формування та оздоровлення лісів (освітлення, прочищення, проріджування, прохідні рубки, вибіркові санітарні рубки, суцільні санітарні рубки, лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки повязані з реконструкцією, ландшафтні рубки, інші заходи з формування і оздоровлення лісів);
 • лісовідновлення;
 • протипожежні заходи;
 • заходи з охорони лісу;
 • заходи із захисту лісу;
 • розвиток інфраструктури;
 • побічне використання лісів;
 • використання корисних властивостей лісу.

Ужгородський держлісгосп розташований в західній частині Закарпатської області, на території Ужгородського, Мукачівського адміністративних районів і в межах міста Ужгорода.

Лісовий фонд підприємства розподілений між 4 лісництвами: Анталовецьке, В.Добронське, Камяницьке, Ужгородське. В зоні діяльності підприємства розташовано 17 сільських рад, 1 селищна та 1 міська рада, а саме:

Анталовецьке лісництво – Худлівська, Киблярівська, Пацканівська, ірлявська сільська рада та Середнянська селищна рада;

В.Добронське лісництво – Великодобронська, Великогеєвецька, Малодобронська, Соловківська, Зняцівська сільська рада;

Камяницьке лісництво – Камяницька, Невицька сільська рада;

Ужгородське лісництво – Руськокомарівська, Оноківська, Великолазівська, Баранинська, Яроцька, Худлівська, Холмківська сільська рада та Ужгородська міська рада.

В Конституції України (стаття 13) закладено фундаментальний принцип: усі природні ресурси в межах території країни є власністю українського народу, який делегує своє право власника державі та місцевому самоврядуванню.

Конституційні принципи знайшли відповідне відображення у законі „Про охорону навколишнього природного середовища України”. Його стаття 4 свідчить: природні ресурси є власністю українського народу, який має право на володіння, використання та розпорядження ними. Звісно, як і кожне право, воно може зазнавати обґрунтованих законодавчих обмежень, якщо йдеться про права інших громадян, інтереси територіальних громад та держави.

Як бачимо, на рівні конституційних та законодавчих гарантій українська держава встановила вагомі загальні положення стосовно прав громадян та інтересів місцевих громад у володінні, користуванні та розпорядженні лісовими ресурсами.

На практиці громадськість здебільшого позбавлена можливостей реально впливати на ці процеси, або ці можливості не використовуються належним чином. Громадяни переважно не обізнані у можливостях захисту своїх екологічних та соціально-економічних прав.

Місцеві громади висловлюються щодо бажання брати активнішу участь в управлінні лісовим господарством, тим самим забезпечуючи вирішення низки питань соціально-економічного розвитку громад. Спостерігається пряма залежність між усвідомленням ролі і значимості лісів для соціально-економічного розвитку місцевих громад й вибором активних форм залучення – таких, як консультування і участь у прийнятті рішень.

Залучення місцевих громад найбільш доцільно здійснювати на локальному або регіональному рівні (окремої територіальної громади та окремого лісництва) у формі інформування та консультування.

 

2.Мета Програми

Метою програми є забезпечення прав місцевих громад, громадських організацій та органів місцевого самоврядування в сфері управління лісовим господарством.

 

3.Завдання Програми

До завдань Програми відносяться:

 • реалізація в діяльності ДП “Ужгородське ЛГ” принципів відкритості, прозорості і публічності;
 • сприяння розвитку місцевих громад в зоні діяльності підприємства;
 • забезпечення права місцевих громад, громадських організацій та органів місцевого самоврядування на участь в плануванні лісогосподарських заходів;
 • забезпечення права місцевих громад, громадських організацій та органів місцевого самоврядування на доступ до публічної інформації про діяльність підприємства;
 • забезпечення соціальних, економічних та екологічних прав місцевих громад при проведенні лісогосподарської діяльності підприємства;
 • забезпечення розгляду скарг та пропозиції щодо діяльності підприємстваякі надходять від місцевих громад, громадських організацій та органів місцевого самоврядування;
 • забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в галузі лісового господарства.

 

 1. Основні заходи реалізації Програми

4.1.Планування господарської діяльності

Шлях:складання планів на наступний рік, звітування перед органами місцевого самоврядування про проведені лісогосподарські заходи, залучення зацікавлених осіб до планування лісогосподарських заходів.

Відділ лісового господарства підприємства

Постійно

4.2.Забезпечення першочергового права місцевого населення на працевлаштування.

Шлях: подання оголошень в місцевих засобах масової інформації щодо вакантних місць на підприємстві.

Відділ кадрів.

Постійно

4.3.Надання контрольованого доступу місцевому населенню до використання деревної та недеревної продукції лісу в межах чинного законодавства.

Шлях: звернення громадян в апарат управління лісогоспу щодо використання деревної та недеревної продукції лісу, з подальшим розглядом можливості такого використання.

Керівник підприємства

Постійно

4.4.Оцінка соціального, економічного, екологічного та культурного впливу господарської діяльності підприємства.

Шлях: залучення до планування та проведення консультацій з місцевими громадами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, тертіми зацікавленими особами, участь їх у планування лісогосподарських заходів. Підприємство зобовязується надавати інформацію про заплановані лісогосподарські заходи, органи місцевого самоврядування зобовязуються проводити реєстрацію зацікавлених осіб, для можливості залучення їх в процес планування та консультування шляхів проведення лісогосподарських заходів, згідно розробленого “Порядку оцінки соціального, економічного, екологічного та культурного впливу господарської діяльності ДП “Ужгородське ЛГ”

Відділ лісового господарства підприємства

Постійно

4.5.Розгляд скарг та забезпечення компенсації місцевим жителям у випадку втрат чи понесення збитків, завданих їх юридичним чи традиційним правам, власності, ресурсам і умовам проживання внаслідок господарської діяльності підприємства.

Шлях: консультування при плануванні проведення господарських заходів, звернення громадян у випадку наявності втрат чи понесенні збитків.

Керівник підприємства,

відділ лісового господарства підприємства

Постійно

4.6.Встановлення особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) за соціально-економічними чи культурними атрибутами

Шлях: консультацій з місцевими громадами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, тертіми зацікавленими особами, при визначенні ОЦЗЛ, згідно розробленого Плану заходів з визначення та моніторингу ОЦЗЛ

Відділ лісового господарства підприємства

Постійно

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить створення системи конструктивної співпраці ДП “Ужгородське ЛГ” та місцевого напселення, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, третіх зацікавлених осіб, необхідної для ефективного вирішення завдань соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку місцевих громад.

Здійснення заходів Програми дасть можливість:

 • підвищити ефективність діяльності ДП “Ужгородське ЛГ” в напрямку соціального, екологічного та економічного розвитку місцевих громад, в зоні компетенції підприємства;
 • підвищити рівень довіри місцевого населення;

 6. Координація роботи і контроль за виконанням Програми

6.1.Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на відповідні структурні підрозділи ДП “Ужгородське ЛГ”.

6.2.Координатором реалізації Програми є провідний інженер з лісокористування Нападій Є.Є..

6.3.Провідний інженер з лісокористування, аналізуючи продовж року стан виконання Програми, ініціює внесення змін з метою її більш ефективного  функціонування.

6.4. Звіт про виконання Програми надається координатором щоквартально, до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом, керівнику підприємства, органам місцевого самоврядування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.