ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ
28.03.2013
Геологічна будова, рельєф та гідрологія
28.03.2013
Показати всі

ЗАХИСТ НАСАДЖЕНЬ ВІД ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на 11,74 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявність осередків шкідників і хвороб лісу зменшилась на79,5 га.

         Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4.

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів

 Од. вим.

Запроек-товано лісовпо-рядкува-нням

Прийнято

2-ю

л/в

нарадою

Примітка

1. Лісопатологічне обстеження

тис. га

10,0

10,0

 На рев.пер.

2. Грунтові розкопки

ям

300

300

-ІІ-

3. Обприскування розсадників

га

1,0

1,0

-ІІ-

4. Біологічні заходи боротьби:

– виготовлення штучних гнізд

– ремонт штучних гнізд

-огороджування мурашників

шт

шт

шт

100

20

100

100

20

100

-ІІ-

-ІІ-

-ІІ-

5. Організаційно-господарські заходи

га

на всій території держлісфонду

– нагляд за появою осередків шкідників та хвороб

тис. га

8,0

8,0

-ІІ-

– організація пунктів лісозахисту

шт

5

5

Щорічно

– пропаганда лісозахисту

тис. грн.

8,0

8,0

-ІІ-

 

         В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсягів заходів з лісозахисту, вказані в табл. 1.4 повинні уточнюватись.

         В Ужгородському лісгоспі надають перевагу комплексній системі боротьби, яка визначає спрямоване підтримування на низькому рівні чисельності популяцій шкідників і розповсюдження хвороб лісу з допомогою природних регуляторів і сполучення спеціальних лісозахисних заходів, включаючи біологічні, хімічні, лісогосподарські заходи боротьби. Дані заходи проводяться постійно, незалежно від осередків розмноження шкідників і розповсюдження хвороб лісу. В комплексній системі захисту лісу слід приділяти велику увагу збереженню і збільшенню чисельності комахоїдних птахів і лісових мурашок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.