Звіт про сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 9 місяців 2016 року