Звіт про виконання виробничо-фінансового плану по лісовому господарству, мисливству та охороні навколишнього природного середовища і виробництву продукції за 2016 рік по ДП “Ужгородський лісгосп”

ІНФОРМАЦІЯ про виконання санітарно-оздоровчих заходів станом на 01.02.2017 року
02.03.2017
У 2017 році лісівники Закарпаття планують розбудовувати лісові розсадники та розширювати площі лісів
02.03.2017
Показати всі

Звіт про виконання виробничо-фінансового плану по лісовому господарству, мисливству та охороні навколишнього природного середовища і виробництву продукції за 2016 рік по ДП “Ужгородський лісгосп”

Найменування робіт, заходів Одиниця виміру План на 2016 рік Фактично з початку року
Обсяг Вартість од.робіт, грн. Сума, тис.грн. Обсяг Вартість од.робіт, грн. Сума
Розділ 1 Лісове та мисливське господарство
1.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи
Базове лісовпорядкування – всього га
Безперервне лісовпорядкування – всього га 17202 0,47 8,0 17202 0,97 16,6
Грунтово-типологічне обстеження – всього га
Інші роботи з лісовпорядкування тис.грн X X X X
Проектно-вишукувальні роботи тис.грн. X X X X
Моніторинг лісів га
Інвентаризація та оцінка лісового фонду тис.грн.
Державний облік лісів тис.грн.
Проведення лісової сертифікації тис.грн. X X 30,8 X X 119,7
Оформлення правовстановлюючих документів на землі тис.грн. X X X X 8,3
     Всього по  підрозділу 1.1 тис.грн X X 38,8 X X 144,6
1.2 Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи
ВСЬОГО ПО РУБКАХ                 площа га 1756,2 2831,74 4973,1 1743,7 4113,95 7173,5
                          Загальна маса: куб.м 41838 118,87 4973,1 58904 121,78 7173,5
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 36000 X X 49134 X X
                                                б)ділова куб.м 8950 X X 8692 X X
Рубки догляду за лісом – ВСЬОГО га 226,3 1843,13 417,1 265,4 2790,50 740,6
                          Загальна маса: куб.м 3565 117,00 417,1 7054 104,99 740,6
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 2800 X X 5627 X X
                                                б)ділова куб.м 365 X X 403 X X
в т.ч. а) освітлення га 39,0 500,00 19,5 34,7 1510,09 52,4
                          Загальна маса: куб.м 192 101,56 19,5 169 310,06 52,4
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
         б) прочищення га 27,3 498,17 13,6 32,4 1391,98 45,1
                          Загальна маса: куб.м 118 115,25 13,6 163 276,69 45,1
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
         в) проріджування га 13,8 1826,09 25,2 14,2 1147,89 16,3
                          Загальна маса: куб.м 205 122,93 25,2 188 86,70 16,3
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 185 X X 169 X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
         г) прохідні рубки га 146,2 2454,17 358,8 184,1 3404,67 626,8
                          Загальна маса: куб.м 3050 117,64 358,8 6534 95,93 626,8
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 2615 X X 5458 X X
                                                б)ділова куб.м 365 X X 403 X X
Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, повязані з веденням лісового господарства – всього га 1529,9 2977,97 4556,0 1478,3 4351,55 6432,9
                          Загальна маса: куб.м 38273 119,04 4556,0 51850 124,07 6432,9
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 33200 X X 43507 X X
                                                б)ділова куб.м 8585 X X 8289 X X
1. Санітарні – Всього 1167,7 3627,22 4235,5 1033,6 5878,29 6075,8
                          Загальна маса: 35609 118,94 4235,5 48686 124,80 6075,8
                                 в т.ч.     а)ліквід 30865 X X 40774 X X
                                                б)ділова 8390 X X 7933 X X
в т.ч. а) вибіркові санітарні рубки га 1109,2 2128,56 2361,0 991,4 3326,00 3297,4
                          Загальна маса: куб.м 20088 117,53 2361,0 29959 110,06 3297,4
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 17205 X X 25143 X X
                                                б)ділова куб.м 3530 X X 3480 X X
         б) суцільні санітарні рубки га 58,5 32042,74 1874,5 42,2 ####### 2778,4
                          Загальна маса: куб.м 15521 120,77 1874,5 18727 148,36 2778,4
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 13660 X X 15631 X X
                                                б)ділова куб.м 4860 X X 4453 X X
2.  Лісовідновні рубки га
                          Загальна маса: куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
3.  Рубки переформування га
                          Загальна маса: куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
4.  Рубки, повязані з реконструкцією деревостанів га
                          Загальна маса: куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
5.  Ландшафтні рубки га
                          Загальна маса: куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
6.  Інші заходи, повязані з веденням лісового господарства га 362,2 884,9 320,5 444,7 803,01 357,1
                          Загальна маса: куб.м 2664 120,31 320,5 3164 112,86 357,1
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 2335 X X 2733 X X
                                                б)ділова куб.м 195 X X 356 X X
Інші заходи не повязані з веденням лісового господарства га
                          Загальна маса куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
Інші витрати тис.грн X X X X
Всього по підрозділу 1.2 тис.грн X X 4973,1 X X 7173,5
Рубки проведені на землях інших користувачів га
                          Загальна маса куб.м
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м X X X X
                                                б)ділова куб.м X X X X
1.3  Допоміжні лісогосподарські роботи
Відведення лісосік під РФіОЛ та інші заходи га 1540 4,68 7,2 1964,3 7,23 14,2
Відведення ділянок під інші види користування га
Трелювання деревини куб.м 36000 83,00 2988,0 49155 82,65 4062,5
Ремонт і утримання осушувальних систем тис.грн. X X X X
Інші витрати тис.грн X X 30,0 X X 44,2
з них: Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг км
ремонт і утримання наявної лісогосподорожньої мережі км 1,0 30000,00 30,0 1 ####### 44,2
     Всього по  підрозділу 1.3 тис.грн X X 3025,2 X X 4120,9
1.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування
Садіння і висівання лісу – всього га 3,6 1000,00 3,6 3,6 1611,11 5,8
в т.ч. садіння лісу га 3,6 1000,00 3,6 3,6 1611,11 5,8
          висівання
Сприяння природному поновленню га 87 900,00 78,3 87 1450,57 126,2
Реконструкція насаджень га
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний га 50 300,00 15,0 73,4 1144,41 84,0
Доповнення лісових культур га 11 154,55 1,7 14,5 496,55 7,2
Обробіток грунту під лісові культури га 3,6 1083,33 3,9 3,6 638,89 2,3
в т.ч. під лісові культури наступного року га
Заготівля лісового насіння -разом кг 200 32,50 6,5 273,0 30,40 8,3
сосни кг
ялини кг
дуба кг 100 15,00 1,5 60 15,00 0,9
бука кг 3 66,67 0,2
інші кг 100 50,00 5,0 210 34,29 7,2
Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках га 0,68 4852,94 3,3 2,2 ####### 153,3
(закл розсадника + щакл шкілок) тис.шт 50
Створення і вирощування плантацій га
Природне поновлення га
Інші витрати тис.грн X X 20,0 X X 136,9
     Всього по  підрозділу 1.4 тис.грн X X 132,3 X X 524,0
Придбання насіння і садивного матеріалу
1.5 Охорона лісу від пожеж
Влаштування протипожежних розривів км
Влаштування мінералізованих смуг км 1 600,00 0,6 2,3 521,74 1,2
Догляд за мінералізованими і протипожежними розривами км 4 150,00 0,6 4 150,00 0,6
Благоустрій рекреаційних ділянок га
Організація, утримання пожежних станцій і радіозв’язку тис.грн X X X X
Ремонт об’єктів протипожежного призначення тис.грн X X X X
Авіаційне патрулювання лісів тис.грн X X X X
Утримання тимчасових пожежних наглядачів тис.грн X X 25,0 X X 25,0
Утримання інспекторів міліції тис.грн X X X X
Гасіння лісових пожеж тис.грн X X X X
Інші витрати тис.грн X X X X
     Всього по  підрозділу 1.5 тис.грн X X 26,2 X X 26,8
1.6 Боротьба з шкідниками та хворобами лісу
Лісопатологічні обстеження га 1850 0,97 1,8 1854,2 1,02 1,9
Експедиційні роботи тис.грн 62,2 498,39 31,0 38,8 X 40,9
Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб – всього га
в т.ч. а) авіаційними методами га
          б) наземними методами га
Виробництво біологічних препаратів кг
Грунтові розкопки ям 35 28,57 1,0 35 1,0
Інші витрати тис.грн X X X X
     Всього по  підрозділу 6 тис.грн X X 33,8 X X 43,8
1.7 Мисливське господарство
Мисливське впорядкування тис.грн X X X X
Охорона диких тварин тис.грн X X 3,0 X X 3,0
Облік диких тварин тис.грн X X X X
Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин тис.грн X X 4,0 X X 15,0
Інші витрати тис.грн X X X X
     Всього по  підрозділу 1.7 тис.грн X X 7,0 X X 18,0
1.8 Загальновиробничі ( цехові ) витрати тис.грн X X 2410,0 X X 4350,0
в тому числі по мисливству тис.грн X X X X
1. 9 Адміністративні витрати тис.грн X X 1841,0 X X 3550,8
Всього витрат по розділу 1 – Лісове і мисливське господарство тис.грн X X 12487,4 X X 19952,4
4.1  Заготівля деревини в порядку рубок головного користування
Відведення лісосік під рубки головного користування га 20,0 50,00 1,0 22,3 67,26 1,5
Заготівля деревини га 15,9 49874,21 793,0 15,2 ####### 824,6
                          Загальна маса: куб.м 5577 142,19 793,0 5695 144,79 824,6
                                 в т.ч.     а)ліквід куб.м 4926 160,98 793,0 5010 164,59 824,6
                                                б)ділова куб.м 1637 X X 1491 X X
Трелювання деревини на верхні склади куб.м 4926 83,84 413,0 4322 102,78 444,2
Інші витрати куб.м X X X X
     Разом по підрозділу 4.1 тис.грн X X 1207,0 X X 1270,3
4.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів X X X X
в тому числі:  –  живиці тонн
                      – деревних соків тонн
                      – новорічних ялинок шт
4.3. Здійснення побічних лісових користувачів X X X X
в тому числі заготівля:  – ягід тонн
                                    – грибів тонн
                                    – лікарcької сировини тонн
4.4. Використання корисних властивостей лісів X X X X
в тому числі:  для рекреаційних цілей X X X X
4.5  Інші заходи
Перевезення деревини від всіх видів рубок на нижні склади, включ. навантаж. та розвантаж. куб.м 1200 130,00 156,0 1895 160,00 303,2
Розробка хлистів на нижніх складах куб.м
Вирощування ялинок на плантаціях 0,8 8,0
Інші витрати X X X X
     Разом по підрозділу 4.5 X X 156,8 X X 311,2
X X X X
4.6. Загальновиробничі (цехові) витрати X X 365,0 X X 493,6
4.7. Адмінвитрати тис.грн. X X 279,0 X X 402,9
Всього витрат по розділу ІV  –           Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи тис.грн X X 2007,8 X X 2478,0
Всього витрат по І, ІІ, ІІІ, ІV розділах тис.грн. X X 14495,2 X X 22430,4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.